Wysylki



Szczegóły dostawy :

1. Według wyboru Klienta, Towary będą dostarczane za pośrednictwem: Firmy kurierskiej

2. Koszty dostawy, w zależności od dokonanego wyboru co do sposobu dostawy i miejsca docelowej dostawy zostaną automatycznie skalkulowane i wskazane w danym zamówieniu przed jego ostateczną akceptacją.

3. W czasie odbioru Towaru Klient ma prawo starannie sprawdzić stan Towaru w celu ustalenia czy Towar nie został uszkodzony w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków Klient może sporządzić stosowny protokół z dostawcą opisując naruszenia. Brak protokółu, o którym mowa może wpływać na trudności w ustaleniu osoby/podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie Towaru w trakcie dostawy.

Szczegóły płatności :

1. W sklepie internetowym twojwedkarski.pl płatności za Towar można dokonywać wyłącznie w złotych polskich (PLN), w następujący sposób:
a) Gotówką przy odbiorze Towaru ,
b) Przelewem na rachunek bankowy Sklepu nr: